Hz Hasan’ın (r.a.) ve Hz Hüseyin’in elbiseleri

Hz Hasan’ın (r.a.) ve Hz Hüseyin’in elbiseleri
A+
A-

Hz Hasan’ın (r.a.) ve Hz Hüseyin’in elbiseleri

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından : Cennet Yolunda

Hz Hasan (r.a.) ve Hz Hüseyin (r.a.) ile ilgili bir bayram kıssası

 

 

Bir bayram günü herkes toplanmış neş’eli idiler. Hazreti

Hasan ve Hüseyin (Radıyallahü anhümA) Resülullah’-

ın (Salallahü aleyhi ve sellem) huzuru ile şereflendiklerinde,

Kureyş’in ileri gelenlerinin çocukları renkli ve yeni elbiseler

giymiş övünüyorlar.

Hz. Hasan ve Hüseyin (R. anh) bizim de elbisemiz olsaydı

diye tazarruda bulundular. Habibullah, bu endişe ile

Hak Teala’ya niyaz ederken Cebrail (a.s.) gelip Cennetten

Kafurlu iki elbise getirdi. Birini Hazreti Hasan ve diğerini

Hazreti Hüseyin’e verdi. Şehzadeler elbiseleri renksiz gördüler.

Bizim elbiselerimiz de renkli olsaydı dediler. Cebrail

(Aleyhisselam) :

– Bu kolaydır, ya Resülallah!) emir buyur, su getirsinler

ben dökeyim, siz de ayı ikiye bölen elinizle elbiseyi

ovalayin, şehzadeler renk beğensinler, dedi. Hazreti Hasan

(R. anh) zümrüt rengini, Hazreti Hüseyin (R. anh) lale

rengini arzuladı. Hemen elbiseler istedikleri renkte oldu.

 

Giyip sevindiler. Cebrail (Aleyhisselim) ağladı. Resülullah

(Sallallahü aleyhi ve sellem):

«- Ey kardeşim Cebrail! Herkesin sevindiği bir zamanda

niçin ağlıyorsunuz? Muhakkak bir hikmeti vardır»

buyurdu. Cebrail (a.s.):

– Ye Resulallah! Cennette’ gördüğünüz kasırları unuttunuz

mu? Hazret-i Hasan’ın köşkü yeşil, Hazreti Hüseyin’in

köşkü kırmızı idi. Bu elbiselerin renkleri de o manaya

işarettir ki Hazreti Hasan zehir içip vefat edeceği zaman

mübarek rengi zümrüt, Hazreti Hüseyin’in mübarek

yüzü kana boyandığı zaman kırmızı olacaktır, dedi.

 

İbni İshak Üsbadatı nakletmiştir :

Resulullah (S.A.V.):

– Hasan ve Hüseyin, arşın iki süsüdürler, buyurmuştur.

cennet lisani hal ile:

– Ya Rabbi beni hep fakirlere mesken ediyorsun. Sebebi

nedir? dediği zaman:

– Ey Cennet! Razı olmaz mısın ki, köşelerini Hasan

ve Hüseyin ile süslerim diye nida geldi, Cennet bu müjde

ile övünerek :

– Razı oldum, razı oldum, dedi.

Arşın ve Cennet’in süsü olan bu şehzadelerin, Hak

Teala’ya olan yakınlıklarının derecesini düşünmelidir.

 

Bizi İslam dini ve Muhamed Aleyhisselam’ın ümmeti

olmakla şereflendiren Allahü Teala’ya hamd olsun. Resu-

lüne aline, Ezvacına, Ashabına, Evadına uyanlara selam

olsun.

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hz Hasan ve Hz Hüseyin efendilerimiz ile ilgili bir kıssayı aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 

  • Sıddîk Nâci Eren Efendi Cennet yolu Hadika-i Fuzuli’den naklediliyor. 180-181

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

 

not : fotograf hırkai şerif camiinden Hz Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hatları