Hazreti Ali k.v.

Hazreti Ali k.v.
A+
A-

Hazreti Ali k.v.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve hocalarının eserlerinde Hazreti Ali k.v. :

 

Hazreti Ali k.v.

Hazreti Ali (k.v.) hicretten yirmi üç yıl önce Mekke’de dünyaya teşrif etti. Babası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip’tir. Annesi Fatıma Hatun’dur. Ali ismini Hz. Muhammed efendimiz verdi. Hz.Ali, Resulullah’ın hem amcasını oğlu hem de damadıdır. Hz. Ali 6 yaşından sonra Resulullah’ın evinde yaşadı. Peygamberlik geldiğinde ilk iman edenlerdendi.

Kafirler, Hz. Resulullah’ı öldürmek için plan yaparken Hicret emri geldi. Müşrikler, Hane-i saadet’i sarmalarına rağmen O’nun (s.a.v.) yerinde Hz. Ali’yi buldular.

Resulullah’ın kızı Hz Fatıma ile evlendi. Ondan Hz. Hasan, Hz.Hüseyin, Hz.Muhsin, Hz. Ümmü Gülsüm , Hz.Zeynep isminde çocukları oldu.

Resul-i Ekrem Aliyyül Mürteza’yı “Ali’den yiğit ve Zülfikar’dan başka kılıç yoktur” diye sena etmiştir . Hz. Ali Aşerei mübeşşere’den idi. Cömert idi . İlmin kapısıydı . Vahiy katibiydi. 25 yıl birlikte kaldığı Allah Resulü(sav) efendimizden 586 adet Hadisi şerif rivayet etmiştir.

Tebük hariç savaşların hepsinde bulundu.

Hz. Resulullah’ın vefatında O’nun s.a.v. kefenlenmesiyle ilgilendi.

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın halifeliği dönemlerinde onlara yardımcı oldu .

Hz.Ali 656-661 yılları arasında 4.halife olarak görev yaptı.

Hicretin kırkıncı yılında İbni mülcem tarafından şehid edildi.

(1, 2, 3 )

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Ali k.v.’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Nuru Muhammedi s. 148-150, 195, 200, 210, 216, 225, 310, 329-333, 347-350, 358, 449,

2- Sıddîk Nâci Eren Efendi Ahir Zaman Peygamberi s.170-186 , 188

3- Sıddîk Nâci Eren Efendi Divanı s. 71, 141, 207, 225, 241, 282, 284, 360, 402, 494, 719

 

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

Foto : Hz Ali k.v. kabri şerifi