ahiret

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından “Dünya ve Ahiret Alemi”nin önsözü   Bismillahirrahmanirrahim   ÖNSÖZ Ey ilahî ! gizlilikleri araştıran, ey talibi hakiki bütün hamd ve şükürler şanı yüce Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamberlerin evveli ve ahiri, Muhammed Mustafa (s.a.v)’e Onun ehl-i beyt-i ve ashâbına, adeti bilinmeyen...