Allah De Sen Dâima

Zikre verme gel adet, sen ölmezsin tâ ebed Gicelerde gündüzde, Allah de sen dâima Gel kalbini pâk eyle, hep cümle masivâdan Dost rızâsı ararsan, Allah de sen dâima Kalk uyan sen uykudan, vakti seher olunca Akıt gözden yaşları, Allah de sen dâima Gel nefs ile kıl cihâd, verme cihâna gönül...