Allah De Sen Dâima

Allah De Sen Dâima
A+
A-

Zikre verme gel adet, sen ölmezsin tâ ebed

Gicelerde gündüzde, Allah de sen dâima

Gel kalbini pâk eyle, hep cümle masivâdan

Dost rızâsı ararsan, Allah de sen dâima

Kalk uyan sen uykudan, vakti seher olunca

Akıt gözden yaşları, Allah de sen dâima

Gel nefs ile kıl cihâd, verme cihâna gönül

Kalbin nazargâh olur, Allah de sen dâima

Tut Rahmân’ın emrini, tâ giceler gündüzde

Açar gönül gözünü, Allah de sen dâima

Gel yan aşkın nârına, hep günahlar affola

Ver aşka sen kendini, Allah de sen dâima

Sıddık eyler can fedâ, yaratanın aşkına

Erersin murâdına, Allah de sen dâima