Allah Hû Allah

Uyan seherde, dermandır derde Söyle her yerde, Allah hû Allah   Mevcûdat inler, duyanlar dinler İsm-i â’zamdır, Allah hû Allah   Gelin meydâna, girin devrâna Zikreder eşya, Allah hû Allah   Devrân edelim, cân-ı gönülden Söyle yâ ihvân, Allah hû Allah   Sarıl Kur’ân’a, can verdi câna Canlara safâ, Allah...