Allah Hû Allah 

Allah Hû Allah 
A+
A-

Uyan seherde, dermandır derde

Söyle her yerde, Allah hû Allah

 

Mevcûdat inler, duyanlar dinler

İsm-i â’zamdır, Allah hû Allah

 

Gelin meydâna, girin devrâna

Zikreder eşya, Allah hû Allah

 

Devrân edelim, cân-ı gönülden

Söyle yâ ihvân, Allah hû Allah

 

Sarıl Kur’ân’a, can verdi câna

Canlara safâ, Allah hû Allah

 

Mürşid götüre, seni Resûl’e

Söyle salâvat, Allah hû Allah

 

Resûl’ün aşkı, yaktı canları

Der âşıkları, Allah hû Allah

 

Cümle pîrânın, hâdimleriyiz

Hepsinin zikri, Allah hû Allah

 

Dergâh açıldı nûrlar saçıldı

Duyulur bir ses, Allah hû Allah

 

Olduk Uşşâkî, feyz-i ilâhî

Zâkirler virdi, Allah hû Allah

 

Mevlâm ayırma, kulun Naci’yi

Desin illâllah, Allah hû Allah

 

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 12/13