aşk

Gel gör beni aşk neyledi, aldı beni mest eyledi Yandım aşkın nârına, her cânibim zikreyledi Aşk bir bahr-ı ummândır, yoktur anın kenârı Daldım aşk deryâsına, gel gör beni aşk neyledi Kaynadı aşk çömleği, çûn oynadı nâr-ı aşk Görenler mecnûn sanır, gel gör beni aşk neyledi Tâ giceler gündüzlerde, rahat vermez...