Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Gel Gör Beni Aşk Neyledi
A+
A-

Gel gör beni aşk neyledi, aldı beni mest eyledi

Yandım aşkın nârına, her cânibim zikreyledi

Aşk bir bahr-ı ummândır, yoktur anın kenârı

Daldım aşk deryâsına, gel gör beni aşk neyledi

Kaynadı aşk çömleği, çûn oynadı nâr-ı aşk

Görenler mecnûn sanır, gel gör beni aşk neyledi

Tâ giceler gündüzlerde, rahat vermez aşk bana

Ey mürşidim sultânım, gel gör beni aşk neyledi

Gâh öterim bülbül gibi, gâh ağlarım zâri zâri

Gâh giderim dost şehrine, gel gör beni aşk neyledi

Âh ben nidem ne eyleyem, yanar içim nâr olurum

Gâfiller bilmez bizi, gel gör beni aşk neyledi

Gâh coşarım taşarım, deryâ deniz akarım

Mecnûn gibi olmuşam, gel gör beni aşk neyledi

Aşkın her bir damlası, yok eyle dağı taşı

Masivâdan soyundum, gel gör beni aşk neyledi

Yâ Rabbena yâ Allah’ım, Sıddık kulun âşık sana

Göster bir kez didârını, âh bu aşk beni neyledi