Besmele-i Şerife

Her dertlere devâdır, gönüllere şifâdır Oku can-ı gönülden, besmele-i şerife Mevlâ ihsân eyledi Resûl’ün ümmetine İsm-i âzam duâsı, besmele-i şerife Gam kederi giderir, rûha ferahlık verir Her murâda erdirir, besmele-i şerife Temizler günahlardan, hep cümle masivâdan Hıfz eyler imânını, besmele-i şerife Her tâatın başı o, her şeyin anahtarı Hak rızâsı...