Besmele-i Şerife

Besmele-i Şerife
A+
A-

Her dertlere devâdır, gönüllere şifâdır

Oku can-ı gönülden, besmele-i şerife

Mevlâ ihsân eyledi Resûl’ün ümmetine

İsm-i âzam duâsı, besmele-i şerife

Gam kederi giderir, rûha ferahlık verir

Her murâda erdirir, besmele-i şerife

Temizler günahlardan, hep cümle masivâdan

Hıfz eyler imânını, besmele-i şerife

Her tâatın başı o, her şeyin anahtarı

Hak rızâsı buldurur, besmele-i şerife

Dertlilerin devâsı, hastaların şifâsı

Mü’minlerin necâtı, besmele-i şerife

Verme nefse gel rahat, söyle dâim her yerde

Huzûr huşû kaynağı, besmele-i şerife

Eyler sana şefâat, dünyâda ve ukbâda

Rahman’ın güzel ismi besmele-i şerife

Oku dâim besmele, ağır gelir mizânda

Dost didârı gösterir, besmele-i şerife

Mahşer günü oldukta, âsân olur sırâtın

Cennete vesiledir, besmele-i şerife

Erem dersen Resûle, düşme Sıddık gaflete

Yetişir imdâdına, besmele-i şerife

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 7/8