derviş

Derviş olan kişiler, zikrederler Allah’ı Dervişlere taş atan, imân ile göçer mi? Düşme sakın gaflete, onlar Mevlâ dostları Aman sakın hor bakma, incitme dervişleri Ayrılmazlar İslâm’dan, Cenâb-ı Mustafa’dan Tâat üzre her dâimi, hor görme dervişleri Gâyeleri Rızaûllah, ne saltanat ne makâm İntikâm alır Mevlâ, incitme dervişleri Onlar Allah velisi, amelleri...