Hor Görme Dervişleri

Hor Görme Dervişleri
A+
A-

Derviş olan kişiler, zikrederler Allah’ı

Dervişlere taş atan, imân ile göçer mi?

Düşme sakın gaflete, onlar Mevlâ dostları

Aman sakın hor bakma, incitme dervişleri

Ayrılmazlar İslâm’dan, Cenâb-ı Mustafa’dan

Tâat üzre her dâimi, hor görme dervişleri

Gâyeleri Rızaûllah, ne saltanat ne makâm

İntikâm alır Mevlâ, incitme dervişleri

Onlar Allah velisi, amelleri Kur’ân’dır

Yaşar din-i İslâm’ı, hor görme dervişleri

O, abdallar postuna, aman sakın hor bakma

İntikâm alır Mevlâ, incitme dervişleri

Kalpleridir nazargâh, hep derler Allah Allah

Hûri melek âşıktır, görme dervişleri

Zâkir isen ey Sıddık, hor bakma dervişâna

İntikâm alır Mevlâ, incitme dervişleri