Dünyaya muhabbeti kesin

    Sıddık Naci Eren Efendi Hz. “Dünyaya muhabbeti kesin” başlıklı sohbetinde Şeyhi Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz’nin bir kasidesini okuyor: MUHABBETİ İLÂHİYE KASİDESİ Zatı hakkı sevmeyi yedi nişanı var dedi ehli lika (Len tenalül birre hatta tünfiku) dedi hüda Biri oldur, sevdiğini hak için eder feda Sevdiğinden geçmeyince bulamaz...