Evliyâsız Bilinmez

Şerîatın ahkâmı, hakîkatsız bilinmez Hakîkatın sırları, tarîkatsız bilinmez   Mârifet bir güneştir, tutmuş hep kâinâtı Mârifetin sırları, evliyâsız bilinmez   Terk et gönül gayriyi, Hakk’a ermek dilersen Resûl’e varmayınca, yüce Rahman bilinmez   Şerîat elde mizân, çek mizânda kendini Şerîata uymadan, Fahr-i Âlem bilinmez   Sıkı sarıl İslâm’a, Seyr-i sülûk...