Evliyâsız Bilinmez  

Evliyâsız Bilinmez  
A+
A-

Şerîatın ahkâmı, hakîkatsız bilinmez

Hakîkatın sırları, tarîkatsız bilinmez

 

Mârifet bir güneştir, tutmuş hep kâinâtı

Mârifetin sırları, evliyâsız bilinmez

 

Terk et gönül gayriyi, Hakk’a ermek dilersen

Resûl’e varmayınca, yüce Rahman bilinmez

 

Şerîat elde mizân, çek mizânda kendini

Şerîata uymadan, Fahr-i Âlem bilinmez

 

Sıkı sarıl İslâm’a, Seyr-i sülûk eyle sen

Kur’ân’ın emirleri, şerîatsız bilinmez

 

Kim ki aşka yar olsa, coşar gönül deryâsı

Dârb-ı zikir olmasa, gönül pası silinmez

 

Şol hakîkat şehrine, varır gelir gemiler

Ahâdiyet bahrına, gemilerle gidilmez

 

O deryâya dalmaya, canından geçmek gerek

Can fedâ etmeyince, ol deryâya girilmez

 

Sıddık uyan gafletten, geç ak ile karadan

Nefsini bilmedikçe, ol yüce Rab bilinmez