Gel Aldanma Cihâna

İbret ile bir kez bak, nerde Âdem ve Hâvva Zâri zâri ağla sen, yalvar güzel Allah’a   Nûh peygamber yaşadı, dokuz yüz elli sene O da gitti ukbâya, gel aldanma cihâna   Nerde Mûsa ve İsâ, hani Sultan Süleyman Hep gitti enbiyâlar, şol fâniye aldanma   Saatları nimet bil, değelendir...