Gel Aldanma Cihâna

Gel Aldanma Cihâna
A+
A-

İbret ile bir kez bak, nerde Âdem ve Hâvva

Zâri zâri ağla sen, yalvar güzel Allah’a

 

Nûh peygamber yaşadı, dokuz yüz elli sene

O da gitti ukbâya, gel aldanma cihâna

 

Nerde Mûsa ve İsâ, hani Sultan Süleyman

Hep gitti enbiyâlar, şol fâniye aldanma

 

Saatları nimet bil, değelendir ömrünü

Aldanma gel sakın hâ, makâma saltanata

 

Tâ âlem-i ervâhta, söz vermiştin ey ihvân

Aldatmasın nefs seni, dön fâniden Rahmân’a

 

Fahr-i âlem aşkına, yaratıldı mevcûdat

Göç eyledi dünyâdan, sıkı sarıl İslâm’a

 

Ebâ Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Nerde Hasan Hüseyin, gel aldanma cihâna

 

Hani cümle sahâbi, hânedan-ı peygamber

Göç eyledi onlar da, aman sakın aldanma

 

Âdem babadan beri, nerde cümle insanlar

Gelen gitti ukbâya, sıkı sarıl Kur’ân’a

 

Gel bunlardan ibret al, kime kaldı bu dünyâ

Tut Rahmân’ın emrini, her günün bayram ola

 

Gel ey Sıddık bir düşün, neye geldin cihâna

Gelen gider eğlenmez, kulluk eyle Allah’a

 

Sıddık Naci Eren Divanı