Gizli Sırlar Söylenmez

Gördüm demez görenler, Rahmân’ın esrârını Erse nice makâma, erenlerde söylemez   Yere göğe sığmayan, bir mü’min kalbinde Kalbi nazargâh olan, olanlarda söylemez   Erdiler tâ menzile, hep ehlullâh bu yolda Dost didârı gördüler, görenler de söylemez   Neylesinler cihânı, aşka düşen zâkirler Varırlar peygambere, varanlar da söylemez   Benliğinden gel...