Gizli Sırlar Söylenmez

Gizli Sırlar Söylenmez
A+
A-

Gördüm demez görenler, Rahmân’ın esrârını

Erse nice makâma, erenlerde söylemez

 

Yere göğe sığmayan, bir mü’min kalbinde

Kalbi nazargâh olan, olanlarda söylemez

 

Erdiler tâ menzile, hep ehlullâh bu yolda

Dost didârı gördüler, görenler de söylemez

 

Neylesinler cihânı, aşka düşen zâkirler

Varırlar peygambere, varanlar da söylemez

 

Benliğinden gel soyun, erersin mâ’rifete

Hak senden râzı olur, olanlar da söylemez

 

Kim ki aşka yar olsa, kalbi coşar ve taşar

Dost şehrine varırlar, varanlar da söylemez

 

Âlim olan ilmini, boş yerlere saçar mı?

Kerâmete erenler, gizli sırlar söylemez

 

Girme kesret içere, bilmesin kimse seni

Ehlullâhtan olursun, olanlar da söylemez

 

Eyle Sıddık gönlünü, masivâdan tertemiz

Gönül gözü açılır, açanlar da söylemez

 

Sıddık Naci Eren Divanı