Hz. Pir-i Uşşaki ve Hz.Hamid Han

Hz.Resulullah (s.a.v.) , Hz. Pir-i Uşşaki ve Hz.Hamid Han “Muvâcehe-i Seâdet” Peygamber Efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın, hücrenin) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvara ve önündeki altın şebekeye verilen addır. Muvâcehe yüzyüze gelme, yüzleşme manasına gelir. (1) Muvâcehe-i Seâdet’in önündeki altın şebeke’nin üzerine...