Hz.Resulullah (s.a.v.) , Hz. Pir-i Uşşaki ve Hz.Hamid Han

Hz.Resulullah (s.a.v.) , Hz. Pir-i Uşşaki ve Hz.Hamid Han
A+
A-

Hz.Resulullah (s.a.v.) , Hz. Pir-i Uşşaki ve Hz.Hamid Han

“Muvâcehe-i Seâdet” Peygamber Efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın, hücrenin) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvara ve önündeki altın şebekeye verilen addır. Muvâcehe yüzyüze gelme, yüzleşme manasına gelir. (1)

Muvâcehe-i Seâdet’in önündeki altın şebeke’nin üzerine Osmanlı padişahlarından I.Hamid han’ın  Hücre kasidesi adında bir şiirinden bir kaç beyit nakşedilmiştir :

Yâ Râsûlallâh!

Efendim! Tutar mısın elimden

Senden başka kimsem yok, meyledemem başkasına

Bütün kâinâtta hidâyet nûru Sensin

Ey güvenilenlerin en hayırlısı, cömertliğin sırrısın

Hakikattir, bütün varlıkların imdâdı Sensin

Allah için insânların yol gösterici ve (hatalara) set çekicisin  (2)

İBRETLİK RÜYA

I. Hamid Han’ın torunlarından II. Hamid han’a bir ermeni gelip rüyasında Hz.Resulullah (s.a.v.)’ın torunlarından Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerini gördüğünü ve kabrinde bir ağaç kökünün rahatsızlık verdiğini söylediği rivayet edilir. Abdülhamid han rüyayla ilgilenip ağaç kökünü temizlettiği gibi Uşşâkî Âsitânesini de (m.1893) onartır. (3 , 4)

 

Kaynaklar :

1- Ehli sunnet buyukleri  dini terimler sözlüğü

2- Milli ve sünni wordpress sitesinden

3- Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki – Fehamet Onat

4-  M. Baha Tanman, “Hüsameddin Uşşâkî Tekkesi” TDV İslam Ansiklopedisi, C. 18, 1998, s. 515-517;