İsyânıma Pişmânım

Düşmüşem ben gaflete, yâ ilâhi Rahmân’ım Yakma nâr-ı cahimde, âcizim günahkârım   Ettim ise ben hatâ, pişmanım birden bine Cümle günahlarımı, kıl mağfiret Allah’ım   Düştüm gaflet uykusuna, aldattı nefs-i emmâre Rahmetinle affeyle, isyânıma pişmanım   Sensin Gafur ve Rahim, rahmetinle affeyle Aldanmışam nefsime, amân canım Allah’ım   Fayda gelmez...