İsyânıma Pişmânım

İsyânıma Pişmânım
A+
A-

Düşmüşem ben gaflete, yâ ilâhi Rahmân’ım

Yakma nâr-ı cahimde, âcizim günahkârım

 

Ettim ise ben hatâ, pişmanım birden bine

Cümle günahlarımı, kıl mağfiret Allah’ım

 

Düştüm gaflet uykusuna, aldattı nefs-i emmâre

Rahmetinle affeyle, isyânıma pişmanım

 

Sensin Gafur ve Rahim, rahmetinle affeyle

Aldanmışam nefsime, amân canım Allah’ım

 

Fayda gelmez kimseden, sen var iken Allah’ım

Ettim Nasuh tövbesi, affet beni Rahmân’ım

 

Derdim vardır inilerim, derdime dermân içûn

Derdime dermân veren, ancak sensin Allah’ım

 

Resûlullah hürmeti çûn, âzab etme cânıma

Amelimi hâlis eyle, yâ Hazret-i Rahmân’ım

 

Âh ben nidem neyleyem, derdimi kime diyem

Gelmişem huzurûna, kabul buyur Allah’ım

 

Rahmeti bol padişâh, affet Sıddık kulunu

İki cihânda et aziz, yâ Hazret-i Rahmân’ım

 

Sıddık Naci Eren Divanı