Kara Donlu Beytullah

Kim ziyâret eylese, mübarek Beytullah’ı Eyler bize şefâat, kara donlu beytullah Cibril vâhiy getirdi, Mevlâ’dan İbrahim’e Bir nazargâh yaptılar, kara donlu Beytullah Enbiyâlar cümlesi, gelip gitti Mekke’ye Tavâf ettiler seni, kara donlu Beytullah Doğdu Mekke şehrinde, iki cihân serveri Mü’minlerin kıblesi, kara donlu beytullah Eyle bize şefâat, ey Rahmân’ın Kâbe’si...