Kara Donlu Beytullah

Kara Donlu Beytullah
A+
A-

Kim ziyâret eylese, mübarek Beytullah’ı

Eyler bize şefâat, kara donlu beytullah

Cibril vâhiy getirdi, Mevlâ’dan İbrahim’e

Bir nazargâh yaptılar, kara donlu Beytullah

Enbiyâlar cümlesi, gelip gitti Mekke’ye

Tavâf ettiler seni, kara donlu Beytullah

Doğdu Mekke şehrinde, iki cihân serveri

Mü’minlerin kıblesi, kara donlu beytullah

Eyle bize şefâat, ey Rahmân’ın Kâbe’si

Yardım et kıyâmette, kara donlu Beytullah

Sende rüknü yemâni, altın oluk ve zemzem

Hâcer-ûl Esved sende, kara donlu beytullah

Hacc etmeye Umreye, hüccâc gelir her sene

Ziyâretsiz kalmasın, kara donlu Beytullah

Sende Hakk’ın nazarı sırr-ı esrâr sendedir

İster Sıddık şefâat, kara donlu Beytullah

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 17