Kulum desen olmaz mı?

Ey rahmeti bol pâdişah, pişmânım isyânıma Mücrimim günahkârım, affeylesen olmaz mı? Affeylemendir ancak, senin şânına lâyık Affınla şâd eylesen, lütfeylesen olmaz mı? İhsân ister bu cânım, o lütfu kereminden Sevdiğin kullarınla, cem eylesen olmaz mı? Nedir bende bu gaflet, kalbim oldu kapkara Bu zulmân-ı hevâdan, pâk eylesen olmaz mı? Ettim...