Kulum desen olmaz mı?

Kulum desen olmaz mı?
A+
A-

Ey rahmeti bol pâdişah, pişmânım isyânıma

Mücrimim günahkârım, affeylesen olmaz mı?

Affeylemendir ancak, senin şânına lâyık

Affınla şâd eylesen, lütfeylesen olmaz mı?

İhsân ister bu cânım, o lütfu kereminden

Sevdiğin kullarınla, cem eylesen olmaz mı?

Nedir bende bu gaflet, kalbim oldu kapkara

Bu zulmân-ı hevâdan, pâk eylesen olmaz mı?

Ettim Nasûh tövbesi, sensin Gafur ve Rahim

Bilirler günahkârlar, affeylesen olmaz mı?

Rahmetinden umarım, her dem kapın çalarım

Ayrılmazam kapından, kabul etsen olmaz mı?

Sailleri seversin, boş döndürme ellerim

Bir kez nazar eylesen, kulum desen olmaz mı?

Karar etmez bu canım, kalmadı hiç dermânım

Zerre güçlük yok sana, sevdim desen olmaz mı?

Sıdık der ki Allah’ım azâb etme canıma

Yakma nâr-ı cahimde, affeylesen olmaz mı?

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa 14