Lütfetti Rahmanımız

Geçtik zevki safâdan, Hakk’ı ister cânımız Ettik Nasûh tövbesi, affola günahımız   Terk eyledik kesreti, çekildik biz vahdete Mürşidimiz emretti, pirimiz sultânımız   Şol gönül âleminden, attık gayrı sevdâyı Erdik fenâ-fillâha, yokluktur erkânımız   Hak hidâyet eyledi, geçtik cümle zulmetten Girdik tevhid yoluna, coştu şol imânımız   Seyr-i sülûk eyledik,...