Lütfetti Rahmanımız

Lütfetti Rahmanımız
A+
A-

Geçtik zevki safâdan, Hakk’ı ister cânımız

Ettik Nasûh tövbesi, affola günahımız

 

Terk eyledik kesreti, çekildik biz vahdete

Mürşidimiz emretti, pirimiz sultânımız

 

Şol gönül âleminden, attık gayrı sevdâyı

Erdik fenâ-fillâha, yokluktur erkânımız

 

Hak hidâyet eyledi, geçtik cümle zulmetten

Girdik tevhid yoluna, coştu şol imânımız

 

Seyr-i sülûk eyledik, biz ehlullah yolunda

Erdik nice makama, lütfetti Rahman’ımız

 

Aşk nârına yanınca, fenâ-fillâh olmuşuz

Rahman’ın rızâsıdır, her dâim murâdımız

 

İhsân eyle Allah’ım, Sıddık Naci kuluna

Rahmeti bol pâdişah, af ister bu cânımız

 

Sıddık Naci Eren Divanı