lütuf

Lütfeyledi Rabbim bana, kitap divân yazmak ile İhsân etti bu divânı, şükür elhamdülillâh Ümmiyem ben yâ âhi, sevmişem peygamberi Aldım destûr Resûl’den, nice sırdan bahsettim Bağlanmışam sıdk ile bir mürşid-i kâmile Girdim tevhid yoluna, seyr-i sülûk’tan bahsettim Tâ giceler gündüzde, cihâd ettim nefs ile Daldım aşk deryâsına, esrârlardan bahsettim Füyûzat-ı...