Muslumaniz Elhamdulillah

Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) Muslumaniz Elhamdulillah eserinin önsözü    Cümle mevcûdâtı var eden, varlığından hâberdar eden âşık kullarının kalp gözlerini açan, mârifetinin nûru ile rızâ-ı bârîsine erdiren yüceler yücesi Allah Teâlâ’ya sayısız şükür ve hamd ü senalar olsun. Yaratılışların en hayırlısı, Peygamberlerin evveli ve âhiri, Mu- hammed Mustafa...