nur

Nur (s.a.v.) ile ilgili tabirler Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde : Resulullah (s.a.v.) için kullanılan içinde nûr geçen tabirler Nûr-u Muhammediye : Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretlerinin İlk başladığı eser “Nûr-u Muhammediye” kitabı idi. (1)  Peygamberlik dairesi , Hz. Peygamberin beşeri tezahürüyle sonuçlanmak üzere, Muhammedi Nûr’la, (yani Hz. Muhammed’in...