Nur (s.a.v.) ile ilgili tabirler

Nur (s.a.v.) ile ilgili tabirler
A+
A-

Nur (s.a.v.) ile ilgili tabirler

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde : Resulullah (s.a.v.) için kullanılan içinde nûr geçen tabirler

Nûr-u Muhammediye : Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretlerinin İlk başladığı eser “Nûr-u Muhammediye” kitabı idi. (1)  Peygamberlik dairesi , Hz. Peygamberin beşeri tezahürüyle sonuçlanmak üzere, Muhammedi Nûr’la, (yani Hz. Muhammed’in (s.a.v.) batıni hakikatiyle başlamıştır.) (2) Hakikati Muhammediyye, ilk zuhurdur ve hakikatler hakikatidir. (3)

Misbâh (SAV)  :  Hidayet  Nuru , alemi güneş gibi parlatan

Münîr  :  Nurlandıran, aydınlatan  (4)

Nûr (s.a.v.) :  Allah’ın (c.c.) vucudu nur olan Peygamberi . Işık, aydınlık (bknz. Mâide sûresi: 5/15)

Nurânî : nurlu  Zât; Hz. Muhammed (a.s.m.). (5)

Nuraniyyen : Nur şeceresi (6)

Nuri Arşillah  (s.a.v.) : Allah’ın (c.c.) arşının Nur’u ( arş : Allahü Teâlâ’nın yarattığı en büyük varlık. Yedi kat göklerin ve kürsînin üstünde olup, halk (madde) âleminin sonu, emr (maddesizlik) âleminin başlangıcı.)

Nur ul vera  :  O’nun Nuruna malik olan gönüllerin o nurdan istifade etmesidir . Haram ve günah olup olmadığı şüpheli hususlardan özenle kaçınıp helâl ve mubahların bir kısmından feragat edenin Nuru . (7 , 8 )

Sirâc (SAV) : Müminlerin kalplerini nurla dolduran , nurlandıran. Nuru bütün alemi kıyamete kadar bir kandil gibi ışık saçan .  ( bknz. Ahzab: 45-46)    )

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Resulullah (s.a.v.) için kullanılan içinde nur geçen tabirlerin manalarını aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Nur-i Muhammedi syf.15 Sıddîk Nâci Eren Efendi

2- Necmeddin er-Razi Mirsadu’l-ibad

3- İmam-ı Rabbani Mektubat

5- Luggat sitesi

6-  Ahmed Bedevi hz. Salavat-ı Nuraniyye

7- Müstakimzade’nin Vird-i Settar adlı eser tezi Uludağ üniversitesi Yıldız Boğa

8- Diyanet ansiklopedisi vera maddesi