Resûlullah’ta On Haslet

Hak yarattı muâzzam, Muhammed-ül Emin’i Biri, sünnetli doğdu, kesilmişti göbeği Kâbe secde eyledi, Fahr-i âlem doğunca İkincisi, Kâbe’den putlar yere devrildi Üçüncüsü, esnemezdi, gel bilesin sen ânı Şeytan ona yaklaşamaz, enbiyâlar serveri İki küreği arasında, vardı mühr-i nübüvvet Dördü, ihtilam olmazdı, uyumazdı hiç kalbi Beşincisi, sinek konmaz, nûr olmuştu vücûdu...