Resûlullah’ta On Haslet

Resûlullah’ta On Haslet
A+
A-

Hak yarattı muâzzam, Muhammed-ül Emin’i

Biri, sünnetli doğdu, kesilmişti göbeği

Kâbe secde eyledi, Fahr-i âlem doğunca

İkincisi, Kâbe’den putlar yere devrildi

Üçüncüsü, esnemezdi, gel bilesin sen ânı

Şeytan ona yaklaşamaz, enbiyâlar serveri

İki küreği arasında, vardı mühr-i nübüvvet

Dördü, ihtilam olmazdı, uyumazdı hiç kalbi

Beşincisi, sinek konmaz, nûr olmuştu vücûdu

Hak lütfetti nûrundan, nûrun olmaz gölgesi

Altıncısı, zikrederdi, her nefeste dâima

Etti Mi’râc Resûlullah, gördü Hak cemâlini

Hem görürdü yedincisi, arkasından gelenleri

Parmaklarından su akıttı, hep gördüler sahâbî

Etti Resûl şakk-ı kamer, on hasletten dokuzu

Memnûn oldu sahâbîler, mübârek ehl-i beyti

Her kim gelse yanına, yükselir onun boyu

Tamam, oldu onuncusu, mü’cizât-ı Muhammed’i

Öğren bunu gel Sıddık, över Kur’ân âyetleri

Hizmet eyle gel İslâm’a, memnûn et peygamberi

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa 10