Rüsvâ Eyler O Sonra

Kulluk eyle Mevlâ’ya, rûh bülbülü uçmadan Rahat verme nefsine, yalvar güzel Allah’a   Azametli krallar, nerde ol pâdişahlar Gel bunlardan ibret al, aldanma şol cihâna   Şol cihân bir imtihan, iki kapılı bir han Hak’tan gayrı dost mu var, kurtaracak acaba   Ne kadar çok yaşasan, bir gün gelir seferin...