Senâ-yı Medine

Var git sen Medine’ye, kıl ziyâret Resûl’ü Yeşil kubbe altında, yatar nûrlar içinde Fahr-i âlem Emîn’i, kim ziyâret eylerse Şefâat-ı vâcibdir, ol kıyâmet gününde Şehirlerden hep efdâl, zirâ yatar peygamber Muhâcirler ensâri, yatar nûrlar içinde Efdâl arz semâvâttan, peygamberin makâmı Ravzâ-i mutâhhâra, ne güzeldir Medine Ebâ Bekir ve Ömer, Osman...