Senâ-yı Medine

Senâ-yı Medine
A+
A-

Var git sen Medine’ye, kıl ziyâret Resûl’ü

Yeşil kubbe altında, yatar nûrlar içinde

Fahr-i âlem Emîn’i, kim ziyâret eylerse

Şefâat-ı vâcibdir, ol kıyâmet gününde

Şehirlerden hep efdâl, zirâ yatar peygamber

Muhâcirler ensâri, yatar nûrlar içinde

Efdâl arz semâvâttan, peygamberin makâmı

Ravzâ-i mutâhhâra, ne güzeldir Medine

Ebâ Bekir ve Ömer, Osman ile hem Ali

Hep ashâbın cümlesi, yatar nûrlar içinde

Cümle âlem müştaktır, mübârek didârına

Âşık isen gel durma, et salâvat Resûl’e

Gelin kadrin bilelim, ol mukaddes beldenin

Ziyârete varırlar, hep hacılar her sene

Âh Medine Medine, cânım arzular seni

Zirâ sende peygamber, yatar nûrlar içinde

Sıddık sana âşıktır, sendedir Fahr-i âlem

Güzellerden güzelsin, âh Medine Medine

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 15