Senâ-yı Mekke

  Arz’da oldu ilk binâ, ol Kâbe-i Muazzam Mühendisi Cebrâil, çok şerefli ol Mekke   İbrahim ve İsmail yaptılar bir Beytullâh Hakk’ın nazargâhıdır, ne güzeldir ol Mekke   Peygamberler cümlesi gelip gitti Mekke’ye Beyt’i tavâf ettiler, ne şerefli ol Mekke   Resûl doğduğu gice, putlar yere devrildi Kâbe secde eyledi,...