Senâ-yı Mekke

Senâ-yı Mekke
A+
A-

 

Arz’da oldu ilk binâ, ol Kâbe-i Muazzam

Mühendisi Cebrâil, çok şerefli ol Mekke

 

İbrahim ve İsmail yaptılar bir Beytullâh

Hakk’ın nazargâhıdır, ne güzeldir ol Mekke

 

Peygamberler cümlesi gelip gitti Mekke’ye

Beyt’i tavâf ettiler, ne şerefli ol Mekke

 

Resûl doğduğu gice, putlar yere devrildi

Kâbe secde eyledi, dağlar taşlar ol Mekke

 

Nûr yayıldı bir anda, arzı semâvâta

Hayat buldu mevcûdat çok şerefli ol Mekke

 

Cibril vâhi getirdi, âyet âyet Resûl’e

İndi Kur’an-ı Kerim Cenâb-ı peygambere

 

Nûrun âlâ nûr gibi, Mekke’nin dağı taşı

Gönülleri feth etti, çok şerefli ol Mekke

 

Ol mukaddes beldeye, hayran cümle mevcûdat

Hacc-ı mebrûr ve makbûl, olur Mekke şehrinde

 

Sıddık Naci hayrandır, taşına toprağına

Ehl-i imân şehrisin, ne güzelsin ey Mekke

 

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 16