Yâ Hazreti Allah’ım

Gelmişem bu cihâna, kulluk eylemek içûn Tâat gücü ver bana, yâ Hazret-i Allah’ım   Seni seven kullar ile beni de kıl onlar ile Kabul eyle huzûruna, yâ Hazret-i Rahman’ım   Aşkın ile yanayım, yana yana kül olayım Sonunda sana varayım, yâ Hazret-i Allah’ım   Coşar arz-ı semâvât, yâ Rab senin...