Yâ Hazreti Allah’ım

Yâ Hazreti Allah’ım
A+
A-

Gelmişem bu cihâna, kulluk eylemek içûn

Tâat gücü ver bana, yâ Hazret-i Allah’ım

 

Seni seven kullar ile beni de kıl onlar ile

Kabul eyle huzûruna, yâ Hazret-i Rahman’ım

 

Aşkın ile yanayım, yana yana kül olayım

Sonunda sana varayım, yâ Hazret-i Allah’ım

 

Coşar arz-ı semâvât, yâ Rab senin aşkınla

İhsân eyle aşkından,  yâ Hazret-i Rahman’ım

 

Sevdir beni Resûl’e, ey dâim beraber

Gönlüm olsun pür safâ, yâ Hazret-i Allah’ım

 

Candan fazla sevmişem, yâ Rabbena zâtını

Affeyle günahımı, yâ Hazret-i Rahman’ım

 

Saltanat-ı makâma, aldatmasın nefs beni

Rahmetinle hıfz eyle, yâ Hazret-i Allah’ım

 

Âcizim günahkârım, zâtına ben muhtâcım

Yakma nâr-ı cahimde, yâ Hazret-i Rahman’ım

 

İsm-i âzam hakkı çûn, Resûlullah hakkı çûn

Cennetine koy beni, yâ Hazret-i Allah’ım

 

Aşkın ile yanmışam, yok tâkatim cüdâya

Erdir beni rızâna, yâ Hazret-i Rahman’ım

 

Ol cennet-i â’lâyı, lütfet Sıddık kuluna

Göster bana didârını, yâ Hazret-i Allah’ım

 

  Sıddık Naci Eren Divanı