Yâ Rabbena Yâ Allah

Lütfet bana Allah’ım Kulluk edeyim sana İmânım yoldaş eyle Yâ Rabbena yâ Allah Geçir fâni lezzetten Kabul et huzûruna Reddeyleme duâmı Yâ Rabbena yâ Allah Ne günahım var ise Kıl mağfiret Allah’ım İhsân eyle rızânı Yâ Rabbena yâ Allah Pâk eyle şol kalbimi Hep cümle masivâdan Vahdet yolunu göster Yâ...