Yâ Rabbena Yâ Allah

Yâ Rabbena Yâ Allah
A+
A-

Lütfet bana Allah’ım

Kulluk edeyim sana

İmânım yoldaş eyle

Yâ Rabbena yâ Allah

Geçir fâni lezzetten

Kabul et huzûruna

Reddeyleme duâmı

Yâ Rabbena yâ Allah

Ne günahım var ise

Kıl mağfiret Allah’ım

İhsân eyle rızânı

Yâ Rabbena yâ Allah

Pâk eyle şol kalbimi

Hep cümle masivâdan

Vahdet yolunu göster

Yâ Rabbena yâ Allah

İstemezem gayriden

Ne murâdım var ise

Bana ol rızâ gerek

Yâ Rabbena yâ Allah

Sıddık kulun ayrılmaz

Her dâimi kapından

Sevenler mahrum kalmaz

Yâ Rabbena yâ Allah