Zâhid Sûret Gözetme

Zâhid sûret gözetme, gel içeru câna bak Çevir gönül gözünü, gel levh-i mahfûza bak Gel gir tevhid yoluna, eyle seyr-i sülûku Oku Kur’ân zikreyle, Mevlâ’nın emrine bak Mevcudâtın ilmine, gel bak bir kez ibretle Hak ilminin yanında, bir nokta imiş ancak Kulluğundan mülâzım, bu cihânın şâhları Kapusunda insanlar, kul eyleyen...