Münacaat-ı Kübra 1

Münacaat-ı Kübra 1
A+
A-

Münacaat-ı Kübra 1

( Büyük Dua )

Münacaat-ı Kübra, Sıddık Naci Eren efendi’nin mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazdığı bir duadır.

MÜNACAT-I  KÜBRA

Bismillâhirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhillezi halegal insane minnur.
Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin mazharil envar.Ve alâ âlihi ve ehli beytihi bisebebi gıyaminnasiminnur.

(  İnsanı nurdan Yaratana (c.c.) Hamd olsun. Nurların mazharı (  erişmesi, kavuşması ) olan Efendimiz Hz. Muhammed’e salat ve selam olsun. (Yuce Rabbimizin yarattığı ilk nurdan insanlığın ayakta kalmasına sebep kıldığı) O’nun (s.a.v.) aline ve ehli beytine salat ve selam olsun. )

Cemî esma ve sıfâtı cami, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi havi makamı ulühiyeti zatta Sana ibadet ederim Allah’ım.

(   Bütün güzel isimleri ve Birbirine benzeyen ve birbirinin zıddı olan bütün varlıkları, dağınık şeyleri bir araya toplayan sıfatıyla ;  toplayan varlığıyla ve yaratmasıyla ,  tek başına mutlak hakimiyeti olan ; Zatınızın ilah olma makamınızda ;   Rabbime c.c. ibadet ederim.  )

Cemi esma ve sıfatı satır, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi kahir,
makamı ahadiyeti zatta vücudumdan fani olayım Allah’ım.

( Bütün isimleri ve Kullarının hatâ, kusur, ayıp ve günahlarını örten, bağışlayan sıfatıyla ; varlığıyla ve yaratmasıyla, üstün gelme, zorla istediğini yaptırma hakimiyetinizle ; Zatınızın birlik makamında ; vücudumdan yok olayım ( kendi varlığımı ve nefsimi yok edeyim ) Allahım.  )

 

Hakkiye : Hakkiyyet dinin vezinlerinden biri. Allah’ın bir adı olarak Hakk, inkârı mümkün olmayan, varlığı kabul edilmesi gereken, gerçek var olan, Varlığı ve ilâhlığı kesin olan, hikmetinin gereğine göre eşyayı yaratan, hakkı ortaya koyan, sözünde doğru olan, her hakkın kendisinden alındığı gerçek var olan Mevcud manalarına gelir.

Halkiyye : Halkiyyet dinin vezinlerinden biri. Halkiyye yaratılışla ilgili, ebediyyen, sonsuz manalarına gelir. Halk (yaratma), Allah’a ait bir fiildir ve uluhiyetle ilişkilidir. Allah’ın halkiyeti 3’e ayrılıyor: 1- Yer altındakiler, madenler, 2- Bitkiler, 3- Canlılar insanlar, hayvanlar.

Uluhiyet : , var olması için hiçbir varlığa ihtiyaç duymamak, kendi kendisinin nedeni olmak, her şeye gücü ve kudreti olmak anlamına gelir. Allah’ın zatına ait sıfatların varlık alemine tecelli etmesi.

Ahadiyyet, daha mükemmeli tasavvur edilemeyen birlik, ezelî ve ebedî tekliktir. Bu mânadaki “bir”i (ahad) bilen de yoktur. Zira duyularla idrak edilmeyen ve hiçbir sıfatla nitelendirilmeyen bir varlığın bilinmesi mümkün değildir. Ahadiyyet Allah’ın zâtını zâtıyla bilme mertebesidir; burada diğer şeylerin bilgisine yer yoktur.

 

Foto : Bekir Sıdkı Visali hz.nin sohbet ettiği İzmir Hatuniye camii karşısındaki kıraathane

Kaynaklar :

1- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi hz.

2- http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1419-allah-teala-nin-mahlukata-tecelliyati.html