Üç Uşşâkî Mürşidinden Allamel Esma kavramı

Üç Uşşâkî Mürşidinden Allamel Esma kavramı
A+
A-

Üç Uşşâkî Mürşidinden Allamel Esma kavramı

 

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Allamel Esma kavramını araştıracağız.

 

Allamel Esma kavramı Bakara suresi’nin 31.ayetinde geçer. Manası şöyledir :

Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi. (1)

 

Uşşâkî yolu 3.piri Selahaddin Uşşâkî hz. divanında şöyle yazar :

 

Çünki Adem-zadesin bil Adem-i ma’na nedir

Adem isen anla sırr-ı alleme’l-esma nedir (2)

 

Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin hocası Abdurrahman Sami Niyazi hz. divanında şöyle yazmış :

 

Âdem isen “alleme’l-esmâ” içinde kânı bul (kân : maden)

Üns-i Rahmân rehberi bir kâmil insânı bul  (3)

(üns : Allah’ın cemal tecellîlerine mazhar olan sûfîlerin, kalplerinde cemâl-i ilâhîyi müşâhede etmeleri ve hiçbir korku hâlinin kalmadığı recâ (ümit) ve bast hâlinden de öte sahv (uyanıklık) içinde sâdece Hak ile huzurda bulunmaları durumu)

 

Sıddîk Nâci Eren hz. divanında şöyle buyuruyor :

 

Harfi nefsi lâ’da kalma hemen illâ’ya gel

Geç bu varlık âleminden, âllemü’l esmâya gel

Sûretle insan olup, sîrette hayvân olma sen

Kır nefsini hayvâniyetten, âyetü’l kübrâya gel   (4)

(  ayet ül kübra : Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden her varlık )

( siret : İnsanın tutmuş olduğu mânevi yol. Bir kimsenin iç hâli, hareketi, ahlâkı, karakteri , manevi hali , yaşayışı , tavrı )  

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve yolunun büyüklerinin eserlerinden Allamel Esma kavramını paylaştık .

 

Kaynaklar :

  • 1- Diyanet meal Bakara suresi 31.ayet
  • 2- Selahaddin Uşşaki hz Turkçe divanı syf.312 Bedriye Gülay Açar tezi
  • 3- Abdurrahman Sami Niyazi hz divanı
  • 4- Sıddîk Nâci Eren Efendi divanı
  • 5- Luggat ve Kubbealtı sözlük

 

Foto :  Ya Rab c.c.

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581