Aşk İnsana Yâr Olur

Aşk İnsana Yâr Olur
A+
A-

Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşk İnsana Yâr Olur şiiri:

 

Aşk insana yâr olur, Mevlâ’yı tezce bulur

Aşkın her bir damlası, gönülde ummân olur

 

Dost iline yaklaşan, âlemleri hoş olur

Aşk ile çoşup taşan, Hak için kurban olur

 

Kim ki aşka yâr olsa , yanar içi nâr olur

Kalbini pâk eyleyen, canlara cânân olur

 

Dâim Hakk’ı zikreden, derdine şifâ bulur

Ârifi billâh olan , sözleri Kur’ân olur

 

Gel, tut mürşid elini, meyyid gibi teslim ol

Seyr-i sülûk edenler, makâmı Cennet olur

 

Mürşidine diz çöken, Resûl’e yakın olur

Seherlerde yaş döken, vâsıl-ı didâr olur

 

Vakt-i seher olunca , dur Hakk’ın huzûruna

Yan Allâh’ın aşkına , her işin asân olur

 

Âh bu aşkın yelleri, her kime uğrar ise ;

Peygamberi seyredip, Rahmâna yakın olur

 

Âşık isen ey Sıddîk, gel kalbini pâk eyle

Mâsivâdan kurtulan, kalbi nazargâh olur    (1)

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Efendi’nin Müslümanız Elhamdülillah isimli eseri, (syf.4)