uşşaki

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Nazargâh kavramı:   Aşık isen ey Sıddîk , gel kalbini pâk eyle Masivâdan kurtulan, kalbi nazargâh olur   Tûr-i Sinâ gibidir, kalpleridir nazargâh Edep üzre dervişân , istemezler gayrıyı   Nazargâhı ilahîdir, Ehlûllahın kalpleri Hitap gelir gönlüne, bil ki Tûr-i Sinâ’dır   Zikreden aşık...
Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Aşk İnsana Yâr Olur şiiri:   Aşk insana yâr olur, Mevlâ’yı tezce bulur Aşkın her bir damlası, gönülde ummân olur   Dost iline yaklaşan, âlemleri hoş olur Aşk ile çoşup taşan, Hak için kurban olur   Kim ki aşka yâr olsa , yanar içi...